KQXS lô kép


Thống kê loto kép miền Bắc

Thống kê loto kép miền Bắc trong 30 kỳ quay gần nhất

Thống kê loto kép XSMB chủ nhật có số lần về nhiều trong 30 ngày gần nhất

Loto képSố ngày đã về
44 - 664 lần05/06/2024 , 07/06/2024 , 09/06/2024 , 20/06/2024
33 - 444 lần31/05/2024 , 07/06/2024 , 14/06/2024 , 20/06/2024
11 - 663 lần02/06/2024 , 07/06/2024 , 19/06/2024
33 - 663 lần07/06/2024 , 08/06/2024 , 20/06/2024
22 - 443 lần09/06/2024 , 11/06/2024 , 14/06/2024
44 - 553 lần11/06/2024 , 12/06/2024 , 20/06/2024
11 - 773 lần24/05/2024 , 02/06/2024 , 19/06/2024
00 - 223 lần27/05/2024 , 29/05/2024 , 11/06/2024
00 - 772 lần01/06/2024 , 02/06/2024
00 - 552 lần01/06/2024 , 11/06/2024

*Con loto màu đỏ: xuất hiện tại giải Đặc Biệt

Kết quả những con loto kép miền Bắc đã xuất hiện trong các kỳ quay thưởng XSMB

Ngày vềLoto kép
XSMB 21/06/202411, 22, 99
XSMB 20/06/202433, 44, 55, 66
XSMB 19/06/202411, 55, 66, 77
XSMB 18/06/202466, 99
XSMB 17/06/202422, 88
XSMB 16/06/202466, 66
XSMB 15/06/202477
XSMB 14/06/202422, 33, 44, 77
XSMB 13/06/202433, 99
XSMB 12/06/202444, 55
XSMB 11/06/202400, 22, 44, 55
XSMB 10/06/202433
XSMB 09/06/202422, 22, 44, 44, 66, 66
XSMB 08/06/202433, 66
XSMB 07/06/202411, 33, 44, 66
XSMB 06/06/202466, 88
XSMB 05/06/202444, 66, 66
XSMB 04/06/202455
XSMB 03/06/202433, 77, 88
XSMB 02/06/202400, 11, 66, 77, 99
XSMB 01/06/202400, 55, 77
XSMB 31/05/202433, 44
XSMB 30/05/202444
XSMB 29/05/202400, 22, 66
XSMB 28/05/202411, 55
XSMB 27/05/202400, 22
XSMB 26/05/202433, 88, 99
XSMB 25/05/202455
XSMB 24/05/202411, 22, 77, 88
XSMB 23/05/202455

Top